• Laman Utama
 • Latar Belakang
 • Mengenai
 • Yayasan Sultan Azlan Shah

Yayasan Sultan Azlan Shah

Latarbelakang

Yayasan Sultan Azlan Shah (“YSAS”) telah diperbadankan sebagai syarikat berhad menurut jaminan pada 6 Februari 2006 dengan tujuan mempromosikan aktiviti kebajikan yang bermanfaat untuk masyarakat, sesuai dengan lesen yang diluluskan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (kini dikenali sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia) di bawah Seksyen 24 (1) Akta Syarikat, 1965.

Menurut Memorandum Persatuan, tujuan utama YSAS ditubuhkan adalah seperti berikut -

(I) Untuk menerima dan mentadbir dana untuk tujuan memberikan dan / atau memajukan dan / atau mempromosikan pendidikan, sejarah, seni, sains, sukan, agama, budaya dan / atau apa-apa maksud kebajikan atau aktiviti yang berguna kepada orang ramai tanpa mengira kaum, kepercayaan dan agama, dan untuk tujuan berikut -

 1. untuk memupuk, membangun, mempromosi dan meningkatkan pendidikan semua jenis dan selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1961 dan dalam apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan dari semasa ke semasa oleh Yayasan termasuk tetapi tanpa prejudis terhadap keluasan peruntukan ini, mengasas dan menyelenggara biasiswa, kerusi di sekolah-sekolah, kolej dan universiti atau peruntukan atau penyenggaraan mana-mana perpustakaan atau kemudahan penyelidikan atau penerbitan pada mana-mana buku, artikel atau penerbitan berkala dalam apa jua bentuk dengan syarat YSAS tidak boleh menubuhkan, menyelenggara dan menguruskan mana-mana institusi pendidikan yang tidak diluluskan oleh Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri, Malaysia:

 2. untuk menggalakkan, memelihara, memulihara dan melindungi mana-mana bangunan atau barang-barang atau objek atau artifak sejarah, budaya, sosial atau kepentingan seni atau nilai yang boleh dari semasa ke semasa yang diperoleh oleh atau didermakan kepada YSAS.

Status Pengecualian Cukai

YSAS telah diberikan status pengecualian cukai di bawah Seksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967 oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, Malaysia ("LHDN") berkuat kuasa mulai 1 Disember 2006 [ref: LHDN.01/35/42/51 / 179-6,6072 Warta Kerajaan Bil 1379 bertarikh 1 Februari 2007 ("Surat Kelulusan")]. Semua sumbangan kepada YSAS layak untuk potongan dalam pengiraan pendapatan penderma dan semua pendapatan (kecuali pendapatan dividen) yang diperolehi oleh YSAS adalah dikecualikan daripada cukai.

Selaras dengan permohonan yang dibuat pada 18 Januari 2011, Siri Ceramah Undang-Undang Sultan Azlan Shah, Kejohanan Hoki Lelaki Antarabangsa Piala Sultan Azlan Shah dan Fellowship Azlan Shah di Pusat Pengajian Islam Oxford, Universiti Oxford, United Kingdom telah dimasukkan sebagai aktiviti YSAS yang diluluskan.

Aktiviti

Idea pembentukan YSAS datang daripada intipati personaliti dan kedaulatan pengasas dan penaungnya, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, memberi gambaran seluruh kehidupan DYMM Sultan Azlan Shah, kepelbagaian perjalanan dan pencapaian baginda dalam kehidupannya yang cemerlang. Ia tersebar merangkumi nilai, kepercayaan dan cita-cita DYMM Sultan Azlan Shah, minat mendalam dan cinta terhadap undang-undang dan sukan (seperti hoki) dan minat-minat yang lain.

YSAS mewakili warisan D.Y.M.M. Sultan Azlan Shah dan simbol Kesultanan Perak yang menyediakan talian penting dan merapatkan jurang antara raja dan rakyat. YSAS berkhidmat untuk memelihara dan mengekodkan prinsip-prinsip, amalan dan cita-cita pemerintahan DYMM Sultan Azlan Shah, dan pada masa yang sama mencerminkan hasrat Kesultanan untuk memupuk, memperkasa dan memperbaiki kehidupan rakyat melalui pendidikan, kesukanan dan nilai-nilai moral yang kukuh.

Sumbangan D.Y.M.M. Sultan Azlan Shah yang tidak ternilai dicerminkan melalui aktiviti yang digalakkan oleh YSAS, yang dikategorikan seperti berikut:-

(a) Warisan DiRaja Perak

 • Pemuliharaan dan pemeliharaan Galeri dan warisan yang lain, artifak dan budaya istimewa bagi Negeri Perak seperti sulaman tekat
 • "Tadbir Urus" - menetapkan rujukan untuk masa depan
 • Kesinambungan dan kemampanan

(b) Sumbangan kepada negara

 • Badan Kehakiman
 • Akadedmik
 • Sukan

(c) Sumbangan kepada Negeri Perak

 • Kebajikan rakyat
 • Kemuliaan
 • Pembangunan komuniti

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh YSAS termasuk yang berikut:-

(a) Galeri Sultan Azlan Shah

YSAS menyokong penyelenggaraan, operasi, pemeliharaan dan penjagaan galeri awam yang dikenali sebagai Galeri Sultan Azlan Shah, Bukit Chandan, Kuala Kangsar ("Galeri") dalam usaha untuk terus memelihara, menggalakkan, memulihara dan melindungi bangunan, artifak dan pakaian diraja, dan barang-barang atau objek atau artifak yang terkandung di dalamnya yang mempunyai nilai sejarah, budaya, sosial dan seni.

Galeri ini telah dibuka dengan rasmi oleh D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Perak pada 9 Disember 2003. Ia terletak di atas sebidang tanah seluas 1,4518 hektar dikenali sebagai Lot 5796, Mukim Sayung, Daerah Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan. Ia telah dibina semula dari Istana Ulu yang dibina pada tahun 1898. Ia menempat dan memaparkan sejarah dan peristiwa penting dalam kehidupan masyhur Penaung YSAS, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah.

Pada masa ini, Galeri sedang melalui program pengembangan yang merangkumi pengembangan dan kerja-kerja menaiktaraf Galeri sedia ada dan pembinaan Galeri tambahan termasuk dewan pameran baru, peningkatan dewan pameran sedia ada, bilik pemprosesan rekod, bilik simpanan untuk merekod artifak dan semua rekod, sistem capaian dan ruang rujukan. Program pengembangan ini adalah satu langkah yang tepat pada masanya ke arah memastikan semua maklumat dan rekod yang disimpan dan dipapar oleh Galeri diuruskan dengan berkesan dan cekap untuk generasi akan datang.

Sejak penubuhannya, Galeri telah membina dan mengekalkan piawaian inventori yang sangat tinggi. Sistem arkib dan simpanan yang lebih komprehensif dengan tahap piawaian antarabangsa, dengan maklumat terperinci setiap artifak dan rekod, akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Ini adalah untuk memastikan pemuliharaan dan dokumentasi semua artifak dan rekod-rekod yang tidak ternilai dapat dikekalkan menggunakan kepakaran dan teknologi terkini. Dijangkakan bahawa sistem ini akan menjadi sistem berteknologi tinggi yang pertama dilaksanakan di mana-mana muzium dalam negara ini.

Galeri ini sebenarnya adalah lambang D.Y.M.M. Sultan Azlan Shah dan menjadi pantulan serta gambaran fizikal Kesultanan Perak yang bermula pada awal abad ke-16. Dalam sudut yang lebih besar ia adalah warisan Sultan yang memerintah. Ia memberikan gambaran tentang Keluarga DiRaja Perak, sumbangan yang tidak ternilai DYMM Sultan Azlan Shah ke arah negara dan negeri Perak dan warisan kebudayaan negeri Perak yang kaya.

Selain itu, dibayangkan bahawa Galeri canggih ini akan terus menjadi mercu tanda hebat dan menarik sepanjang masa, dan menjadi penanda aras bagi sebuah muzium.

(b) Fellowship Sultan Azlan Shah di Pusat Pengajian Islam Oxford, Universiti Oxford, United Kingdom

Fellowship Sultan Azlan Shah ditubuhkan sebagai penghargaan terhadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, yang telah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara di Malaysia, yang kemudiannya menaiki takhta negeri Perak pada tahun 1984 dan kemudiannya berkhidmat sebagai Yang Dipertuan Agong Malaysia yang ke-9. Ia adalah satu penghormatan kepada DYMM di atas pencapaian baginda yang besar dan sumbangan baginda kepada Negeri Perak, Persekutuan Malaysia, Komanwel, dan dunia keseluruhannya, di mana pemerintahan DYMM disifatkan sebagai pemerintahan yang bijak dan penuh ehsan, dapat menjadi contoh kepada seluruh dunia Islam. Fellowship diwujudkan sebagai penghormatan kepada kerjaya DYMM yang cemerlang dalam bidang undang-undang, minat mendalam terhadap seni dan sukan (terutama hoki), menjadi satu lambang kejayaan dan kecemerlangan dan merupakan peringatan berkekalan untuk generasi masa depan terhadap tahap tinggi diletakkan DYMM dalam perkhidmatan awam.

Lebih penting lagi, Fellowship Sultan Azlan Shah bukan sahaja memberi manfaat kepada generasi akan datang di Universiti Oxford, tetapi akan meletakkan Malaysia di barisan hadapan dalam mempertahankan kedaulatan undang-undang, kemajuan, pembangunan, toleransi dan persefahaman dunia Islam dalam masyarakat antarabangsa yang lebih luas.

Fellowship Sultan Azlan Shah, berpusat di Pusat Kajian Islam Oxford, yang diiktiraf sebagai sebuah Pusat Bebas di Universiti Oxford, akan membawa status antarabangsa dan menarik cendekiawan tersohor, bertujuan: -

(1) Untuk menggalakkan kecemerlangan dalam pengajaran dan penyelidikan dan penyebaran pengetahuan;

(2) Untuk menggalakkan kajian undang-undang dan tradisi undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat Islam dan

(3) Untuk memimpin perbincangan dan sesi taklimat dalam bidang kepakaran ‘Fellow’ individu dengan kerjasama rakan-rakan yang berkaitan di dalam dan luar Universiti Oxford.

(c) Ceramah Undang-Undang Sultan Azlan Shah (SASLL)

Siri SASLL pertama kali dianjurkan oleh Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya pada 23 April 1986. Diadakan setiap tahun, ia merupakan satu titik penting dalam pembangunan undang-undang di Malaysia, yang juga mendokumenkan sifat Undang-Undang Am (‘Common Law’) dalam penyesuaian dengan keadaan semasa. Sifat dan kepelbagaian mata pelajaran yang disampaikan oleh penceramah berkaliber terkenal yang terdiri daripada cendekiawan terkemuka dari United Kingdom dan Amerika Syarikat terus mempersona, mendidik dan mencetuskan pemikiran. Ia juga menjadi bukti nyata kepada Undang-Undang Am sebagai 'warisan bersama' Komanwel.

Ceramah umum ini menarik penonton yang besar sehingga lebih 1000 orang setiap tahun, yang antara lain termasuk Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah, Menteri-menteri Kabinet, Peguam Negara dan pegawai-pegawainya, pegawai-pegawai undang-undang daripada Kementerian, badan kehakiman dan badan-badan berkanun, peguam (swasta atau awam), pelajar (termasuk pelajar-pelajar dalam kamar atau ‘chambering’ ), pembantu undang-undang, ahli akademik dan tokoh-tokoh kanan korporat.

(d) Piala Sultan Azlan Shah – Pertandingan Hoki Lelaki Antarabangsa

Piala Sultan Azlan Shah adalah kejohanan antarabangsa berprestij yang diadakan setiap tahun di Malaysia, disertai pasukan-pasukan hoki terulung di dunia. Ia bermula pada tahun 1983 sebagai satu pertandingan dwitahunan. Kejohanan ini menjadi acara tahunan selepas tahun 1998, berikutan perkembangan dan popularitinya. Kejohanan jemputan ini yang diiktiraf oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa (FIH) merupakan perlawanan penting dan peristiwa besar dalam kalendar hoki dunia.

Selama lebih empat dekad, D.Y.M.M. Sultan Azlan Shah telah menerajui usaha-usaha meningkatkan taraf permainan hoki untuk membolehkan pasukan hoki negara berdiri setanding dengan rakan-rakan antarabangsa mereka. Sejak penubuhannya, ia telah melibatkan penyertaan 18 buah negara dari enam benua dengan Mesir, Belgium dan China menjadi pasukan terbaru menyertai pertandingan ini. Lain-lain pasukan terulung termasuk Pakistan, India, Australia, Sepanyol, Jerman, England, Korea, Kanada dan Argentina.

Setiap tahun, perlawanan-perlawanan yang dianjurkan telah menarik jumlah penonton yang besar dari semua lapisan masyarakat, di dalam dan di luar Malaysia, menyediakan satu platform untuk mereka datang bersama-sama untuk bergaul sambil menikmati permainan yang menghiburkan - satu faktor yang dapat menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini.

(e) Aktiviti Kebajikan

YSAS juga menjalankan pelbagai aktiviti berbentuk kebajikan termasuk: -

(i) Bantuan kewangan untuk membina semula rumah-rumah untuk golongan miskin tegar di Mukim Batu Kurau, Perak dengan kerjasama Pejabat Orang Besar Jajahan Larut, Matang dan Selama dan Pejabat Baitulmal Daerah Taiping

(ii) Bantuan kewangan dengan kerjasama Yayasan Orang Asli Perak ("YOAP") untuk menaja program mereka dalam memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan untuk kanak-kanak Komuniti Orang Asli Perak yang masih bersekolah

(iii) Derma bersempena bulan suci Ramadhan Al-Mubarak kepada pelbagai Pertubuhan Bukan Kerajaan ("NGO") di Perak yang terdiri daripada rumah-rumah anak-anak yatim, ibu tunggal, kanak-kanak yang kurang bernasib baik, masyarakat kurang upaya dan lain-lain

(iv) Bantuan / derma untuk "Tabung Bantuan Mangsa Banjir" NSTP sebagai bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Johor, "Tabung Khas Bencana Alam" bagi membantu mangsa-mangsa bencana taufan yang melanda di Filipina dan negara-negara Asia Timur baru-baru ini, tsunami di Jepun dan gempa bumi di Indonesia dan "Tabung NSTP Untuk Gaza" untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Palestin yang tidak bersalah oleh serangan Israel di Gaza

(v) Bantuan kewangan kepada NGO seperti Yayasan IJN, Persatuan Diabetes Malaysia, Persatuan Sindrom Down Malaysia, Mercy Malaysia dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia dan individu yang berkaitan dengan peningkatan mutu kesihatan.

(vi) Anugerah biasiswa kepada pelajar yang layak untuk menjalani pelbagai kursus di universiti atau kolej.

(vii) Penajaan dalam penerbitan buku-buku yang sehingga kini termasuk "Perak: 300 Early Postcards" dan Siri Ceramah Undang-Undang Sultan Azlan Shah. Penerbitan ini adalah untuk memperingati Jubli Perak pemerintahan DYMM Sultan Azlan Shah sebagai Sultan Perak Darul Ridzuan. Buku-buku tersebut telah disumbangkan kepada sekolah-sekolah, perpustakaan dan pelbagai jabatan kerajaan di Perak.

(f) Aktiviti Lain

Kehadiran Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah ke ucaptama dan dialog seluruh ASEAN yang dikenali sebagai "Bridges - Dialogues Towards a Culture of Peace" yang dianjurkan oleh Yayasan Keamanan Antarabangsa. 10 siri ucapan dan dialog dengan tema keseluruhan "Membina Budaya Keamanan dan Pembangunan dalam Dunia Globalisasi" telah disampaikan oleh penerima anugerah Nobel serta penceramah terkemuka yang lain di Malaysia.

Pendanaan

Tidak seperti badan-badan kebajikan yang lain, YSAS berhasrat untuk menjadi bebas dari segi kewangan dan berdaya-tahan dalam membiayai aktiviti-aktiviti yang selaras yang dengan objektif penubuhannya.

Pada masa ini, YSAS memiliki sebidang tanah pertanian di Mukim Sungai Raia dan Mukim Teja, Daerah Kinta, yang telah dibangunkan sebagai ladang kelapa sawit. Estet yang dikenali sebagai Estet Sumbangan Asas telah ditanam dengan kelapa sawit matang dan belum matang dan kini memberi hasil untuk pendapatan YSAS. Estet Sumbangan Asas diuruskan oleh pemegang amanah yang dilantik iaitu Sempadan Asasi Sdn Bhd ("SASB"), yang menurut Surat Ikatan Amanah dan Surat Kuasa Wakil (bertarikh 21 April 2006) telah diberi kuasa SASB mengunakan tanah itu dalam apa-apa cara yang sesuai untuk menjana pendapatan bagi YSAS.

Walaupun tanah itu diberi keutamaan untuk aktiviti perladangan, aktiviti-aktiviti lain atau pembangunan yang sesuai boleh dijalankan pada masa akan datang, bergantung kepada keadaan semasa. Tujuannya adalah untuk menggunakan sepenuhnya tanah tersebut untuk menjana pendapatan untuk membiayai objektif kebajikan YSAS.

Di samping itu, YSAS juga menerima sumbangan atau derma daripada sektor-sektor korporat yang terlibat dalam pelbagai aktiviti komersial.

Galeri Sultan Azlan Shah

Galeri Sultan Azlan Shah, Bukit Chandan ,
33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan

Hubungi Kami

Telefon: +605 777 5362
Faks: +605 7774957

Emel: gsas@perak.gov.my

Waktu Lawatan

Sabtu - Khamis: 10.00am - 5.00pm
Jumaat:
10.00am - 12.15pm
Dibuka Semula 2.45pm - 5.00pm